AUTO PĀRSTRĀDE

Pie mums Jūs varēsiet pārstrādāt vieglās un kravas mašīnas, autobusus u.c. transportlīdzekļus. Nodrošinam izvešanu un pārstrādi ar vismodernāko iekārtu Baltijas valstīs. Vieglajiem transportlīdzekļiem, kravas mašīnām līdz 3,5 t, tricikliem un kvadricikliem nodrošinam bezmaksas norakstīšanu.

ZVANIET!

✆ +371 20252424 (Rīga, Rīgas reģions)

✆ +371 80000013 (citur Latvijā)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ja auto nekļūst par kolekcijas transportlīdzekli, pienāk brīdis, kad jāaizdomājas par veidu, kā no tā atbrīvoties. CSN noteikumi aizliedz ilgstoši atstāt transportlīdzekli uz ceļa (sk. CSN 118. p.). Arī nav pieļaujams veikt patvaļīgu izjaukšanu, kuras rezultātā var tikt radīti bīstamie atkritumi (sk. LAPK 75.4. p.). Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums definē vieglos auto, kravas auto līdz 3,5 t., triciklus un kvadriciklus, no kuriem īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties par nolietotiem transportlīdzekļiem. Likuma 6. pants paredz īpašniekam pienākumu nodot nolietotus transportlīdzekļus tikai apstrādes uzņēmumam (sk. vairāk). Kas notiek tālāk?

Pēc transportlīdzekļa piegādes uz pieņemšanas punktu tiek uzsākts pārstrādes process. Sākumā tiek veikta transportlīdzekļa attīrīšana no bīstamām vielām. Pēc tam tiek veikta pirmsšredera apstrāde un atdalīti likvīdie materiāli. Atlikusi auto daļa tiek nodota sasmalcināšanai, kuras rezultātā tiek iegūti likvīdie un nelikvīdie materiāli. Likvīdie materiāli (krāsainie un melnie metāllūžņi u.c.) tiek tālāk atgriezti ražošanas ķēdēs, bet nelikvīdie vairākos veidos tiek utilizēti.

Vidēji transportlīdzeklī ir vairāk par simts dažādu materiālu veidu. No atkritumu pārstrādes viedokļa, transportlīdzekļu utilizācija joprojām paliek liels tehnoloģisks izaicinājums. Tāpēc ir svarīgi transportlīdzekļus utilizēt pie profesionāļiem.

Pateicoties savam izvietojumam un modernām iekārtām, SIA "Auto pārstrāde" nodrošina visefektīvāku transportlīdzekļu un metāllūžņu pārstrādi. SIA “Auto pārstrāde” atrodas Rīgā, Granīta ielā 13A, kur SIA “Tolmets” uzstādīja Baltijas valstīs visjaudīgāko smalcināšanas kompleksu (šrederi), ar kuru tiek veikta transportlīdzekļu un metāllūžņu pārstrāde. Šis komplekss optimālā veidā sagatavo lūžņus turpmākai pārstrādei. Šrederis ir dzirnavas, kurās notiek metāllūžņu smalcināšana mazos gabalos. Automatizēta šķirošanas līnijā jau sasmalcināti materiāli tiek sašķiroti kategorijās, atdalot melnos un krāsainos metālus, kā arī atdalot nelikvīdus materiālus.

SIA "Auto pārstrāde"Reģ.Nr.50003716001Jur. adrese: Lēdurgas iela 1, Rīga, LV-1034Biroja adrese: Granīta iela 13A, Rīga, LV-1057(C) - Auto pārstrāde, SIA - 2019