METĀLLŪŽŅU PIEŅEMŠANA


Pieņemam akumulatorus un metāllūžņus Rīgā, Granīta iela 13A, maksājam labākas cenas. Metāllūžņu izvešana netiek piedāvāta.

ZVANIET!

✆ +371 20252424 (Rīga, Rīgas reģions)

Nekraujiet metāllūžņus! Nododiet tos par labāko cenu!

Metāllūžņu iepirkšana tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.960 "Melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanas un realizācijas kārtība", sk. vairāk.

Nododot metāllūžņus, fiziskām personām līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam - pasei, ID vai autovadītāja apliecībai, bankas konta numuram.

Metāllūžņu iepirkšana no juridiskām personām tiek veikta pamatojoties uz preču pavadzīmi - rēķinu.

Samaksu par metāllūžņiem saņemsiet bankas kontā.

Pateicoties savam izvietojumam un modernām iekārtām, SIA "Auto pārstrāde" nodrošina visefektīvāku transportlīdzekļu un metāllūžņu pārstrādi. SIA “Auto pārstrāde” atrodas Rīgā, Granīta ielā 13A, kur SIA “Tolmets” uzstādīja Baltijas valstīs visjaudīgāko smalcināšanas kompleksu (šrederi), ar kuru tiek veikta transportlīdzekļu un metāllūžņu pārstrāde. Šis komplekss optimālā veidā sagatavo lūžņus turpmākai pārstrādei. Šrederis ir lūžņu dzirnavas, kurās notiek metāllūžņu smalcināšana mazos gabalos. Automatizēta šķirošanas līnijā jau sasmalcināti materiāli tiek sašķiroti kategorijās, atdalot melnos un krāsainos metālus, kā arī atsevišķi atdalot nelikvīdus materiālus.SIA "Auto pārstrāde"Reģ.Nr.50003716001Jur. adrese: Lēdurgas iela 1, Rīga, LV-1034Biroja adrese: Granīta iela 13A, Rīga, LV-1057(C) - Auto pārstrāde, SIA - 2019