Pārskatam par NTLAS 2020.g.

Komunikācijas pasākumi


Info stendu izvietošana autotirgotāju salonos.

Ir aprakstīts nolietota transportlīdzekļa nodošanas process.

Informatīvais pasākums. Motivējošs videostasts "Rīkojies atbildīgi!".

Statistika par reklāmas kampāņu soc.tīklā Facebook.

Izglītojošs pasākums.

NTLAS sadarbības partneru darbinieku attālinātas apmācības par NTL pieņemšanas kārtību.

"Vajadzīgo atstāj sev!".

Pasākuma mērķis - mudināt NTL īpašniekus, nododot auto, atstāt sev derīgas lietas: aptieciņas, trīssturus, vestes. Tādējādi veicinot derīgu lietu otrreizēju izmantošanu.

"Nodod sīkos autolūžņus!".

Pasākuma mērķis - mudināt NTL īpašniekus, kopā ar auto nodot arī sīkos autolūžņus*, kas bieži glabājas balkonos un pagalmos. Tādējādi novēršot to pievienošanu sadzīves atkritumiem.

  • - rezerves daļas.