Pārskatam par NTLAS 2021.g.

Komunikācijas pasākumi


Info stendu izvietošana autotirgotāju salonos.

Ir aprakstīts nolietota transportlīdzekļa nodošanas process.

"Vajadzīgo atstāj sev!".

Pasākuma mērķis - mudināt NTL īpašniekus, nododot auto, atstāt sev derīgas lietas: aptieciņas, trīssturus, vestes. Tādējādi veicinot derīgu lietu otrreizēju izmantošanu.