KONKURSS IR SLĒGTS.

Nolikuma korekcija (10.11.2021.):

Dalībnieki: Aicinājumi dalībai šajā konkursā tiek izsūtīti uz publiskiem skolu e-pastiem.

Pieteikšanās konkursā. Attiecīgu skolu pārstāvji, līdz 27.11.2021. apliecina savu interesi dalībai konkursā, nosūtot apsiprinājuma vēstuli uz e-pastu: info+konkurss@autoparstrade.lv. Apstiprinājumā norāda klāsu skaitu un kopējo skolnieku skaitu, kas peidalīsies konkursā un piegādes adresi, lai organizētāji varētu nodrošināt pateicības balvām, par dalību, katram dalībniekam.


“UTILIZĒ PAREIZI”

RADOŠO DARBU KONKURSA NOLIKUMS (01.11.2021)

Konkursa datumi (15.11.2021 - 31.12.2021)

Sabiedrības izglītojošās programmas ietvaros, SIA “Auto pārstrāde” vēršas pie jaunās paaudzes iedzīvotājiem - nākotnes automašīnu īpašniekiem. Rosinot viņus aizdomāties par automašīnu pārstrādi.

Pienāks laiks, kad viņiem būs jārūpējas par apkārtējās dabas aizsardzību un resursu taupīšanu. Vidējais automašīnas vecums, kas tiek pārstrāda Latvijā sasniedzot 20 gadu vecumu. Piemēram jaunā TESLA, kura šogad sākusi savas gaitas pa Rīgas ielām, pārstrādei nonāks pēc 20 gadiem. Var gadīties, ka tieši šie bērni, kuri mācās šobrīd skolu pirmajās klasēs, nodos šo TESLU pārstrādei pēc divdesmit gadiem.


Konkursa mērķis: Veicināt radošo spēju attīstību, sekmēt jauniešu izpratni par pareizu rīcību ar nolietotiem transportlīdzekļiem.


Konkursa organizators: SIA “Auto pārstrāde” (Reģ.Nr.5003716001; jur. adr.: Granīta 13A, Rīga).


Konkursa izsludināšana: Radošo darbu konkurss “utilizē pareizi” tiek izsludināts 2021. gada 1. novembrī sociālajā tīklā “Facebook” un SIA “Auto pārstrāde” mājaslapā www.autoparstrade.lv. Konkursa nolikums atrodams mājaslapās www.autoparstrade.lv.


Dalībnieki: Dalībai šajā konkursā tiek aicināti Rīgas 93.vidusskola, Rīgas 49.vidusskola, Madlienas vidusskola un S.Dubnova Rīgas Ebreju Vidusskolas 1., 2., un 3. klašu skolnieki. Konkursa rīkotāji var pieaicināt arī citus dalībniekus.


Stasts pirms uzdevuma. Mūsdienās, mēs ļoti bieži dzirdam par ZĀĻO DOMĀŠANU. Bet, ko tas nozīmē, ne visai ir skaidrs. Nedaudz negaidīti, bet zāļa domāšana pirmām kārtām paredz ZĀĻU RĪCĪBU, jeb kā pareizi apieties ar atkritumiem, ko radam. Bet kā rīkoties, ja vajag izmēst automašīnu un kā vispār var “izmēst” automašīnu? Lai to uzzinātu, Jums jānoskatās videofragmentu - Rīkojies atbildīgi! (tiek publicēts www.autoparstrade.lv un SIA “Auto pārstrāde” vietnē facebook.com/auto.parstrade).

Automašīnas, kuras ir nokalpojušas savu laiku sauc par nolietotajiem trasportlīdzekļiem. Katrs nolietotais transportlīdzeklis satur bīstamās vielas (degvielu, dažādas eļļas, dzesēšanas škidrumus un vairākus citus). Tāpēc nolietotais transportlīdzeklis skaitās - BĪSTAMAIS ATKRITUMS. Nolietoto transportlīdzekli nedrīst vienkarši “izmēst”. Pareiza rīcība ir, to nogādā speciāliem pārstrādes uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši “Valsts vides dienesta” izsniegtas atļaujas rīcībai ar nolietotiem transportlīdzekļiem. Šajos uzņēmumos transportlīdzekļiem tiek veikta apstrāde:

  • Atdalītas visas bīstamās komponentes;

  • Atdalīti auto stikli;

  • Demontētas liela izmēra plastmasas detaļas;

  • Demontētas riepas.

Pēc šo darbību veikšanas nolietotie transportlīdekli ir sagatavoti gala pārstrādei. Gala pārstrāde notiek ievietojot nolietoto transportlīdzekli lielās metāla dzirnavās, kurās transportlīdzekli samaļ mazos gabalos.

Samaltie metāla gabali ir gatavi nogādāšanai metāla ražošanas rūpnīcās, kur tiek ražotas jaunas metāla detaļas.


Uzdevums: sagatavot vienu klases kopīgu vīzuālu darbu (zīmējumā, aplikācijas vai videostāstu) par tēmu - “utilizē pareizi”. Darbam jāatspoguļo visu automašīnas pārstrādes procesu vai kādu no tā posmiem. Ir ieteicams izmantot vīzuālo daļu aprakstus vai saukļus. Darbam jāsatur norādi uz skolu, klasi un skolēnu skaitu.


Pieteikšanās konkursā. Attiecīgu skolu pārstāvji, līdz 15.11.2021. apliecina savu interesi dalībai konkursā, nosūtot apsiprinājuma vēstuli uz e-pastu: info+konkurss@autoparstrade.lv. Apstiprinājumā norāda klāsu skaitu un kopējo skolnieku skaitu, kas peidalīsies konkursā un piegādes adresi, lai organizētāji varētu nodrošināt pateicības balvām, par dalību, katram dalībniekam.


Sagatavoto darbu iesniegšana. Sagatavo darbu var iesniegt fiziski vai digitāli līdz 21.12.2021. Radošie darbi, kas iesniegti vēlāk, netiek pieņemti konkursam. Sagatavoto radošo darbu, skolas pārstāvju nosūta uz e-pastu: info+konkurss@autoparstrade.lv, vai paziņo par iespēju saņemt sagatavoto darbu fiziskā veidā. Darbam tiek pievienota norāde uz skolu, klasi un skolēnu skaitu. Fiziskā veidā saņēmtais radošais darbs tiek digitalizēts un kopā ar digitāli atsūtītiem darbiem tiek publicēts. Darbi tiek publicēti saņemšanas secībā. Visi radošie darbi tiks apkopoti un popularizēti SIA “Auto pārstrāde” lapā facebook.com/auto.parstrade, aicinot pārējos iedzīvotājus “ar “laikiem”” vērtēt konkursa darbus un dalīties ar tiem.


Konkursa darbu vērtēšana:

Radošo darbu vērtēšana tiek veikta pēc saņemto “laiku” daudzuma facebook lapā. Līdz 02.01.2022. Visi interesenti var balsot par konkursa darbiem. Konkursa rezultāti un balvu uzvarētāji tiks paziņoti 03.01.2022.g. SIA “Auto pārstrāde” mājas lapā www.autoparstrāde.lv, kā arī SIA “Auto pārstrāde” vietnē facebook.com/auto.parstrade, kā arī vēlāk darba laikā sazinoties ar uzvarētājiem personīgi.


Balvu fonds:

Labākie trīs darbi, kuri saņems visvairāk “laikus” tiks apbalvoti ar galda spēļu veikala “BrainGames” dāvānu kārtēm:

  • EUR 300 - par “pirmo vietu”;

  • EUR 200 - par “otro vietu”;

  • EUR 100 - par “trešo” vietu”.

Visi norādīto skolu klases skolnieki saņems pateicības balvas - īpašus atstarotājus.

Konkursa organizatori un atbalstītāji patur tiesības ar specbalvām apbalvot savu simpātiju balvu ieguvējus.


Konkursa norise un personas datu aizsardzība:

1) Piesakoties konkursam, dalībnieki piekrīt, ka viņu sniegtie personas dati (informācija, ko dalībnieki ir norādījuši par sevi un iesniegtās fotogrāfijas vai videofaili) tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa organizēšanu.

2) Dalībnieku fotogrāfijas un videofaili var tikt izmantotas konkursa un ar to saistīto pasākumu publicitātes nolūkiem.

3) Konkursa organizatori apliecina, ka saņemtie personas dati, kuri nav daļa no radošā darba, netiks nodoti trešajām pusēm un tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

4) Savu piekrišanu personas datu apstrādei un līdz ar to savu dalību šajā konkursā dalībnieks var atsaukt jebkurā brīdī, rakstot uz info+konkurss@autoparstrade.lv.

5) Ja tiek sagatavots videostasts, dalībniekiem, kas piedalīsies konkursā, ir jāiegūst bērnu likumisko pārstāvju piekrišana par to, ka fotogrāfijas vai videofaili, kuros redzamas nepilngadīgas personas, var tikt publiskotas un ievietotas tiešsaistes sociālo tīklu portālos publicitātes nolūkā.


Piezīme: Konkursa organizētāji patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas objektīvi iemesli (konkursa dalībnieku skaits, utt.). Visi veiktie grozījumi tiks publicēti interneta vietnēs www.autoparstrade.lv.


Kontaktinformācija:

SIA “Auto pārstrāde”

Vadims Lazars,

Tel: 29252243, e-pasts: info+konkurss@autoparstrade.lv .

Sagatavoto darbu iesūtīšanas e-pasts: info+konkurss@autoparstrade.lv.