Ar prieku paziņojam "UTILIZĒ PAREIZI 2022" konkursa rezultātus:

- Pirmā vieta - Rīgas 93. vidusskolas 4. b klase

- Otrā vieta - Rīgas 93. vidusskolas 8. b klase

- Trešā vieta - Rīgas 93. vidusskolas 9. b klase


Simpātiju balvas:

  • Launkalnes sākumskolas 4. klase no SIA "Inchcape Motors Latvia" un SIA "Auto pārstrāde"

  • Ludzas 2. vidusskolas 8. b klase no SIA "Amserv Motors"

  • Aizupes pamatskolas 4. a klase no SIA "Forum Auto"

  • Aizupes pamatskolas 4. b klase no SIA "Auto parstrāde"

Apsveicam uzvarētājus!!!

Liels paldies visiem dalībniekiem un balsotājiem!!!

Uz tikšanos turpmākajos konkursos!

Atbalstītāji:

“UTILIZĒ PAREIZI 2022”


RADOŠO DARBU KONKURSA NOLIKUMS

11.10.2022


1. Konkursa norises sākuma datums: 11.10.2022.

1.1. Pieteikšanās dalībai konkursam - līdz 31.10.2022.

1.2. Konkursa darbu iesniegšana - līdz 30.11.2022.

2. Konkursa norises beigu datums: 31.12.2022 (ieskaitot).

3. Konkursa darbu vērtēšana un balvu piešķiršana notiks 10.01.2023..


4. Konkursa atbalstītāji:

4.1. SIA “AMSERV Motors”

4.2. SIA “Forum Auto”

4.3. SIA “Inchcape Motors Latvia”


5. Konkursa nosaukums - "Utilizē pareizi 2022" (turpmāk tekstā - Konkurss).


6. Konkursa organizētājs: SIA "Auto pārstrāde", reģistrācijas Nr. 50003716001, juridiskā adrese: Granīta iela 13A, Rīga, Latvija, LV-1057.


7. Konkursa norises teritorija: Latvijas Republika.


8. Sabiedrības izglītojošās programmas ietvaros, SIA “Auto pārstrāde” vēršas pie jaunās paaudzes iedzīvotājiem - nākotnes automašīnu īpašniekiem. Rosinot viņus aizdomāties par automašīnu pārstrādi. Pienāks laiks, kad viņiem būs jārūpējas par apkārtējās dabas aizsardzību un resursu taupīšanu. Vidējais automašīnas vecums, kas Latvijā tiek pārstrādāta ir 20 gadus veca. Piemēram jaunā TESLA, kura šogad sākusi savas gaitas pa Rīgas ielām, pārstrādei nonāks apmēram pēc 20 gadiem. Var gadīties, ka tieši šie bērni, kuri mācās šobrīd skolu pirmajās klasēs, nodos šo TESLU pārstrādei pēc divdesmit gadiem.


9. Konkursa mērķis: Veicināt radošo spēju attīstību, sekmēt jauniešu izpratni par pareizu rīcību ar nolietotiem transportlīdzekļiem.


10. Konkursa izsludināšana: Konkurss tiek izsludināts konkursa sākuma datumā:


11. Konkursa dalībnieki un pieteikšanās konkursā. Konkurss tiek domāts sākumskolas un pamatskolas (1. - 9. klases) skolniekiem. Lai pieteiktos dalībai konkursam, skolu / klašu pārstāvji tiek aicināti aizpildīt pieteikuma anketu vismaz divas nedēļas pirms konkursa beigām, lai organizētājs varētu nodrošināt pateicības balvas katram dalībniekam.


12. Uzdevums: sagatavot klases kopīgu vizuālu darbu (zīmējums, aplikācija vai videostāsts) par tēmu - “utilizē pareizi”. Darbam jāatspoguļo visu automašīnas pārstrādes procesu vai kādu no tā posmiem. Ir ieteicams izmantot vizuālo daļu aprakstus vai saukļus. Darbam jāsatur norāde uz skolu un klasi.


13. Stāsts pirms uzdevuma. Mūsdienās, mēs ļoti bieži dzirdam par ZAĻO DOMĀŠANU. Bet, ko tas nozīmē, ne visai ir skaidrs. Nedaudz negaidīti, bet zaļa domāšana pirmām kārtām paredz ZAĻU RĪCĪBU, jeb kā pareizi apieties ar atkritumiem, ko radam. Bet kā rīkoties, ja vajag izmest automašīnu un kā vispār var “izmest” automašīnu? Lai to uzzinātu, aicinām noskatīties videofragmentu - Rīkojies atbildīgi!.

Automašīnas, kuras ir nokalpojušas savu laiku sauc par nolietotajiem transportlīdzekļiem. Katrs nolietotais transportlīdzeklis satur bīstamās vielas (degvielu, dažādas eļļas, dzesēšanas škidrumus un vairākus citus). Tāpēc nolietotais transportlīdzeklis skaitās - BĪSTAMAIS ATKRITUMS. Nolietoto transportlīdzekli nedrīst vienkarši “izmest”. Pareiza rīcība ir, to nogādā speciāliem pārstrādes uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši “Valsts vides dienesta” izsniegtas atļaujas rīcībai ar nolietotiem transportlīdzekļiem. Šajos uzņēmumos transportlīdzekļiem tiek veikta apstrāde:

  • Atdalītas visas bīstamās komponentes;

  • Atdalīti auto stikli;

  • Demontētas liela izmēra plastmasas detaļas;

  • Demontētas riepas.

Pēc šo darbību veikšanas nolietotie transportlīdekli ir sagatavoti gala pārstrādei. Gala pārstrāde notiek ievietojot nolietoto transportlīdzekli lielās metāla dzirnavās, kurās transportlīdzekli samaļ mazos gabalos. Samaltie metāla gabali ir gatavi nogādāšanai metāla ražošanas rūpnīcām, kur tiek ražotas jaunas metāla detaļas.


14. Sagatavoto darbu iesniegšana. Sagatavoto darbu nosūta uz e-pastu: info+konkurss@autoparstrade.lv. Darbam jāpievieno norādi par autoriem (vismaz skola un klase). Saņemtie darbi, pēc iespējas ātrāk, tiek publicēti SIA “Auto pārstrāde” lapā facebook.com/auto.parstrade, aicinot pārējos iedzīvotājus “ar laikiem” vērtēt konkursa darbus un dalīties ar tiem.


15. Konkursa darbu vērtēšana. Publicēto darbu vērtēšana tiek veikta pēc saņemto “laiku” daudzuma facebook lapā līdz balvu piešķiršanai. Visi interesenti var balsot par konkursa darbiem. Konkursa rezultāti un balvu uzvarētāji tiks paziņoti SIA “Auto pārstrāde” mājas lapā www.autoparstrāde.lv, kā arī SIA “Auto pārstrāde” vietnē facebook.com/auto.parstrade, kā arī nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu.


16. Balvu fonds. Labākie trīs darbi, kuri saņems visvairāk “laikus” tiks apbalvoti ar galda spēļu veikala “BrainGames” dāvānu kārtēm:

1. EUR 300 - par “pirmo vietu”;

2. EUR 200 - par “otro vietu”;

3. EUR 100 - par “trešo” vietu”.

Visi konkursa dalībnieki saņems pateicības balvas - īpašus atstarotājus.

Ir paredzētas simpātiju balvas no konkursa atbalstītājiem.


17. Konkursa norise un personas datu aizsardzība:

17.1. Piesakoties konkursam, dalībnieki piekrīt, ka viņu sniegtie personas dati (informācija, ko dalībnieki ir norādījuši par sevi un iesniegtās fotogrāfijas vai videofaili) tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa veikšanu.

17.2. Dalībnieku fotogrāfijas un videofaili var tikt izmantotas konkursa un ar to saistīto pasākumu publicitātes nolūkiem.

17.3. Organizētājs apliecina, ka saņemtie personas dati, tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

17.4. Savu piekrišanu personas datu apstrādei un līdz ar to savu dalību šajā konkursā dalībnieks var atsaukt jebkurā brīdī, rakstot uz info+konkurss@autoparstrade.lv.

17.5. Ja tiek sagatavots videostāsts, dalībniekiem, kas piedalīsies konkursā, ir jāiegūst bērnu likumisko pārstāvju piekrišana par to, ka fotogrāfijas vai videofaili, kuros redzamas nepilngadīgas personas, var tikt publiskotas un ievietotas tiešsaistes sociālo tīklu portālos publicitātes nolūkā.


18. Piezīme: Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas objektīvi iemesli (konkursa dalībnieku skaits, utt.). Visi veiktie grozījumi tiks publicēti interneta vietnēs www.autoparstrade.lv.


19. Kontaktinformācija:

SIA “Auto pārstrāde”

Vadims Lazars,

Tel: 29252243, e-pasts: info+konkurss@autoparstrade.lv.