SADARBĪBA


Savā darbā SIA "Auto pārstrāde" balstās uz sadarbību ar vairākiem desmitiem tirgus dalībniekiem. Esam atvērti pārmaiņām un jauninājumiem. Ar pateicību izskatīsim Jūsu piedāvājumu vai labprāt piedāvāsim savu.


ZVANIET!

✆ +371 20252424 (Rīga, Rīgas reģions)

2012. gadā, atbilstoši 22.05.2012.g. MK noteikumu Nr.361 “Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem” uz nolietoto transportlīdzekļu (NTL) savākšanas tīkla pamata (darbojās no 2005.g.), SIA “Auto pārstrāde” izveidoja Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu (Sistēma). Uz sadarbības līgumu pamata, Sistēmā tiek iesaistīti vairāk par 40 neatkarīgo uzņēmumu. Apsaimniekošanas Sistēma ar laukumiem visos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionos, aptver visu Latvijas teritoriju. Kopumā Sistēmas jauda ļauj pārstrādāt visus Latvijā esošos nolietotos transportlīdzekļus. Uz doto brīdi tāda Sistēma ir vienīga Latvijā (sk. vairāk).

Atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas.

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 7. pantam, transportlīdzekļa tirgotājs var saņemt atbrīvojumu no nodokļa samaksas, ja ir noslēdzis ar apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmā.

Šāda sadarbība uz vienādiem nosacījumiem tiek piedāvāta visiem transportlīdzekļu tirgotājiem. Sadarbībai tiek aicināti gan jauno, gan lietoto transportlīdzekļu tirgotāji. Par apsaimniekošanas sistēmas priekšrocības izmantošanu, tirgotājs maksā daļu no ekonomēta nodokļa par katru pirmoreiz Latvijā reģistrēto transportlīdzekli. Arī no tirgotāja tiek prasīti: realizācijas atskaite par katru ceturksni; katra gada sākumā kopsavilkums par iepriekšējā gadā reģistrētiem transportlīdzekļiem; kā arī informēšanas pasākumu atbalsts.

Sadarbībā ar auto dīleri veicam attiecīgas markas elektro-transportlīdzekļu utilizāciju.

Atmesto transportlīdzekļu utilizācija.

Pēc Latvijas likumdošanas papildināšanas ar 04.10.05.g. MK noteikumiem Nr.748 par kārtību ar kuru transportlīdzekli atzīst par atmestu, SIA "Auto pārstrāde" ar vairākām pašvaldībām izskatīja sadarbības iespēju. Kaut vienveidīgā pieeja vēl nav izveidojusies, uzņēmums ir gatavs piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu, kas ļautu nodrošīnāt transportlīdzekļa evakuāciju no izņemšanas vietas, tā uzglabāšanu speciālā stāvvietā un tā atdošanu īpašniekam vai nodošanu pārstrādei.SIA "Auto pārstrāde"Reģ.Nr.50003716001Jur. adrese: Lēdurgas iela 1, Rīga, LV-1034Biroja adrese: Granīta iela 13A, Rīga, LV-1057(C) - Auto pārstrāde, SIA - 2019