SADARBĪBA


SIA “Auto pārstrāde” ir sadarbības līgumi ar vairākiem desmitiem uzņēmumu visā Latvijā. Esam atvērti uz sadarbību ar ikvienu, kuram rūp vide un nepieciešams profesionāls savu laiku nokalpojuša transporta utilizācijas pakalpojums.


2012. gadā, atbilstoši 22.05.2012.g. MK noteikumu Nr.361 “Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem” uz nolietoto transportlīdzekļu (NTL) savākšanas tīkla pamata (darbojās no 2005.g.), SIA “Auto pārstrāde” izveidoja Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu (Sistēma). Šobrīd, uz sadarbības līgumu pamata, apsaimniekošanas Sistēmā iesaistīti vairāk kā 40 uzņēmumu Latvijā, nodrošinot iespēju pārstrādāt visus Latvijā esošos nolietotos transportlīdzekļus (sk. vairāk).

Atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas.

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 7. pantam, transportlīdzekļa tirgotājs var saņemt atbrīvojumu no nodokļa samaksas, ja ir noslēgts līgums ar Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas (NTAS) dalībnieku: uzņēmumu – apsaimniekotāju.

Šāds sadarbības līgums paredz vienādus nosacījumus visiem transportlīdzekļu tirgotājiem. NTAS sistēmas dalībnieki ir atvērti sadarbībai gan ar jaunu, gan lietotu transportlīdzekļu tirgotājiem. Sadarbības pamatprincipi ir sekojoši: tirgotājs maksā NTAS sistēmas uzturētājam daļu no ietaupītā nodokļa par Latvijā pirmoreiz reģistrēto transportlīdzekli, kā arī iesniedz realizēto transportlīdzekļu atskaiti pa ceturkšņiem, kā arī katra gada sākumā – kopsavilkumu par iepriekšējā gada reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

Sadarbībā ar auto dīleri veicam attiecīgas markas elektrisko transportlīdzekļu utilizāciju.

Atmesto transportlīdzekļu utilizācija.

SIA “Auto pārstrāde” sadarbojas ar pašvaldībām, lai atrastu abpusēji izdevīgu pieeju un kārtību t.s. atmesto transportlīdzekļu utilizācijai, saskaņā ar 04.10.05.g. MK noteikumiem Nr.748 par kārtību ar kuru transportlīdzekli atzīst par atmestu.

SIA "Auto pārstrāde" ir gatavs piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu, kas ļautu nodrošināt transportlīdzekļa evakuāciju no izņemšanas vietas, tā uzglabāšanu speciālā stāvvietā un tā atdošanu īpašniekam vai nodošanu pārstrādei.SIA "Auto pārstrāde"Reģ.Nr.50003716001Adrese: Granīta iela 13A, Rīga, LV-1057(C) - Auto pārstrāde, SIA - 2019